robot trang chủ

Showing all 3 results

-22%

Positioning by Camera
18-month warranty at home (HCM)

Định vị bằng Camera
Bảo hành 18 tháng tại nhà (HCM)

6.880.000 
-14%

Định vị bằng Camera
Bảo hành 18 tháng tại nhà (HCM)

Positioning by Camera
18-month warranty at home (HCM)

8.880.000 
-26%

Định vị bản đồ 2D
Bảo hành 18 tháng tại nhà (HCM)

2D map positioning
18-month warranty at home (HCM)

5.880.000 
1900888652