CƠ HỘI VIỆC LÀM

Các cơ hội về công việc tại Robotek là không hạn chế. Ban có thể phát triển công việc của mình từ lĩnh vực kinh doanh, nghiên cứu, nhân sự cho đến phát triển ý tưởng, thiết kế…. Chúng tôi trao cho những cá nhân có tài năng, có sáng tạo những cơ hội để khám phá, xây dựng và tận hưởng con đường nghề nghiệp vững chắc cho chính mình trong một môi trường chuyên nghiệp và mang tính quốc tế.

Vì vậy chúng tôi quan niệm rằng dù đang làm gì, ở đâu chúng ta cũng sẽ không ngừng nổ lực để cùng nhau phát triển, không chỉ cho Robotek mà cho cả chính các bạn.

Menu
1900 888 652