Fahasa: 364 Trường Chinh, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 6269 2141

Giờ làm việc: Thứ Hai - Chủ Nhật (8h00 - 22h00)

DMCA.com Protection Status