Fahasa: Tầng 2, Co.op Quảng Trị, số 2, đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị

Số điện thoại: (0233) 3525 591

Giờ làm việc: Thứ Hai - Chủ Nhật (8h00 - 22h00)

1900888652