trang cua hang Tat ca san pham robotek min

ROBOT VACUUM WASHING

See more

-21%

Định vị bản đồ 2D
Bảo hành 18 tháng tại nhà (HCM)

2D map positioning
18-month warranty at home (HCM)

5.400.000 
-18%

Positioning by Camera
18-month warranty at home (HCM)

Định vị bằng Camera
Bảo hành 18 tháng tại nhà (HCM)

6.400.000 8.780.000 
-19%

Định vị Laser
Bảo hành 18 tháng tại nhà (HCM)

Positioning by Laser
18-month warranty at home (HCM)

7.900.000 10.380.000 

DEVICES & GAMES

See more

ACCESSORY

See more