trang cua hang Tat ca san pham robotek min

ROBOT VACUUM WASHING

See more

Định vị bản đồ 2D
Bảo hành 18 tháng tại nhà (HCM)

2D map positioning
18-month warranty at home (HCM)

6.800.000 
-40%

Positioning by Camera
18-month warranty at home (HCM)

Định vị bằng Camera
Bảo hành 18 tháng tại nhà (HCM)

4.680.000 8.780.000 
-30%

Định vị Laser
Bảo hành 18 tháng tại nhà (HCM)

Positioning by Laser
18-month warranty at home (HCM)

6.900.000 10.380.000 

DEVICES & GAMES

See more

ACCESSORY

See more